Czy tworzywa sztuczne uznawane są za surowce wtórne?

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych klasyfikowane są pod kodem PKWiU z 2008 r. 38.32.33.0 a odpady z tworzyw sztucznych to PKWiU z 2008 r. 38.11.55.1. Pomimo że brakuje oficjalnej definicji terminu surowców wtórnych, to jednak pod tym pojęciem należy rozumieć różnego rodzaju zużyte materiały nadające się do ponownego przetworzenia. Mianem odpadu nazywane są z kolei przedmioty, których posiadacz pozbywa się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.

Jakie surowce można oddać na skup?

Przed wyrzuceniem elementu wykonanego z tworzyw sztucznych warto sprawdzić, czy nadaje się do ponownego przetwórstwa, o czym powinien świadczyć piktogram z charakterystycznymi strzałkami i symbolem literowym wskazującym na rodzaj materiału. Skup surowców wtórnych przyjmuje:

  • Polietylen PE – opakowania, żyłki, linki, zakrętki do butelek
  • Politereftalan etylenu PET – plastikowe butelki
  • Polietylen dużej gęstości HDPE – meble ogrodowe, wykładziny, dywany, obudowy sprzętu elektronicznego
  • Polietylen niskiej gęstości LDPE – reklamówki, folie transparentne i kolorowe

Elementy z tworzyw sztucznych trafiają do przemiału i powstaje z nich granulat, który następnie wykorzystywany jest do wytwarzania różnych elementów plastikowych.

Co wrzucamy do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych?

Do żółtego pojemnika mogą trafić opakowania wielomateriałowe, czyli wykonane z więcej niż dwóch rodzajów tworzyw, których nie da się rozdzielić. Dobrym tego przykładem są puste blistry po tabletkach. Można także wyrzucać butelki po napojach, opakowania po żywności, kosmetykach i środkach czystości, a także reklamówki, folie, zabawki, długopisy oraz metalowe kapsle i zakrętki. W tej kategorii mieszczą się także puszki, folia aluminiowa, garnki i patelnie oraz złom żelazny i metale kolorowe. Warto wiedzieć, że opakowań nie trzeba myć – wystarczy opróżnić ich zawartość.

Czy tworzywa sztuczne uznawane są za surowce wtórne?