Odbiór tworzyw sztucznych

Oferujemy odbiór tworzyw sztucznych prosto z zakładów produkcyjnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Zapewniamy szybki i bezpieczny transport odpadów, w sposób zapobiegający się ich rozprzestrzenianiu np. poprzez wyciek czy pylenie oraz mieszaniu poszczególnych rodzajów tworzyw. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od 24 stycznia 2018 r. posiadamy wymagane dokumenty, a nasze pojazdy są oznakowane odpowiednimi tablicami. Należy bowiem podkreślić, że odbiór makulatury czy plastiku będzie rządził się odmiennymi zasadami niż odbiór tworzyw niebezpiecznych, który podlega pod przepisy innej ustawy (tzw. przepisy ADR). Jednak o wszystkich istotnych kwestiach dotyczących przygotowania odpadów przed ich odbiorem poinformujemy Państwa odpowiednio wcześnie. Ponadto oferujemy także fachowe doradztwo w zakresie wprowadzania najbardziej ekonomicznych sposobów gromadzenia i przekazywania odpadów. W celu nawiązania współpracy czy dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub drogą mailową.

Odbiór odpadów tworzyw sztucznych a ekologia

Odbiór odpadów tworzyw sztucznych zlecony naszej firmie jest nie tylko sposobem na usuniecie z terenu przedsiębiorstw niepotrzebnych ścinek czy nadlewek, lecz także na zmniejszenie niekorzystnego wpływu produkcji na środowisko. Zajmujemy się recyclingiem i odsprzedażą przetworzonych odpadów, dzięki czemu wszelkie niewykorzystane tworzywa mogą wrócić do zakładów produkcyjnych jako surowiec nieodbiegający jakością od materiałów świeżych. Mając na względzie Państwa cenny nasi kierowcy dbają o terminowy przyjazd i sprawne wypełnienie wszelkich formalności.

Zasady odbioru odpadów z tworzyw sztucznych

W ramach usługi odbioru odpadów z tworzyw sztucznych wymagamy od Państwa podania danych osobowych, niezbędnych do sporządzenia dokumentów potwierdzających rodzaj transportowanych materiałów. Zgodnie z przepisami odpady inne niż niebezpieczne mogą być co prawda przewożone razem z niebezpiecznymi, jednak pod warunkiem, że nie będą one miały ze sobą kontaktu. W tym celu transportowane towary są odpowiednio układane i mocowane wewnątrz pojazdu. Zasady te nie obowiązują odpadów przewożonych luzem lub w cysternach.

Każda usługa odbioru tworzyw sztucznych realizowana jest indywidualnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie dopasować czas transportu i jego formę do potrzeb firm, z którymi współpracujemy. Tak realizowany wywóz odpadów tworzyw sztucznych pozwala na usprawnienie pracy zakładów poprzez zwolnienie ich magazynów w odpowiednim czasie. Dzięki temu przepływ surowca jest płynny i nie wpływa nie powoduje opóźnień, które niejednokrotnie staja się nie tylko problem logistycznym dla przedsiębiorstwa, ale też obciążeniem finansowym.