Blog

Gdzie wykorzystywane są przemiały?

Odpady z tworzyw sztucznych zanieczyszczają środowisko naturalne i zagrażają wielu gatunkom zwierząt. By zapobiec katastrofie ekologicznej, od lat podejmowane są starania, by zmniejszyć zużycie plastiku. Jednym ze sposobów jest poddanie ich recyklingowi, dzięki któremu tworzywa zyskują drugie życie. W efekcie powstają tzw. przemiały, które można wykorzystać na wiele różnych sposobów.

Czytaj dalej

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska naturalnego?

Wraz z rozwojem przemysłu rośnie ilość odpadów, które zalegają na wysypiskach, a odpowiedzią na te problemy są skupy surowców wtórnych, które segregują, oczyszczają, przetwarzają i przekazują do ponownego wykorzystania cenne surowce. W ten sposób nie tylko ograniczamy powierzchnie wysypisk śmieci, ale także chronimy zasoby naturalne, które nie są nieograniczone. Poza tym do wydobycia i produkcji surowców

Czytaj dalej

Na czym polega proces przetwarzania makulatury?

Recykling makulatury to wieloetapowy proces, w wyniku którego pozyskuje się włókna celulozowe stanowiące tańszą alternatywę dla włókien wytwarzanych z surowca pierwotnego. W praktyce oznacza to, że oddając makulaturę na skup, przyczyniamy się do ochrony kurczących się zasobów naturalnych oraz zmniejszamy stopień dewastacji środowiska naturalnego. W drodze recyklingu zużywa się mniej

Czytaj dalej

Czy tworzywa sztuczne uznawane są za surowce wtórne?

Surowce wtórne z tworzyw sztucznych klasyfikowane są pod kodem PKWiU z 2008 r. 38.32.33.0 a odpady z tworzyw sztucznych to PKWiU z 2008 r. 38.11.55.1. Pomimo że brakuje oficjalnej definicji terminu surowców wtórnych, to jednak pod tym pojęciem należy rozumieć różnego rodzaju zużyte materiały nadające się do ponownego przetworzenia. Mianem odpadu nazywane są z kolei przedmioty,

Czytaj dalej

Czym jest makulatura?

Makulatura to zużyte, zniszczone i przede wszystkim nienadające się do ponownego użytku wyroby papiernicze, które dzięki odzyskaniu włókien celulozowych mogą zostać ponownie wykorzystane. Proces ten pozwala nie tylko na ekologiczne wykorzystanie materiału, ale przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Sprawdź, dlaczego warto oddać makulaturę na skup.

Czytaj dalej