Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska naturalnego?

Wraz z rozwojem przemysłu rośnie ilość odpadów, które zalegają na wysypiskach, a odpowiedzią na te problemy są skupy surowców wtórnych, które segregują, oczyszczają, przetwarzają i przekazują do ponownego wykorzystania cenne surowce. W ten sposób nie tylko ograniczamy powierzchnie wysypisk śmieci, ale także chronimy zasoby naturalne, które nie są nieograniczone. Poza tym do wydobycia i produkcji surowców pierwotnych potrzebna jest energia, a sam proces pozostaje nie bez wpływu dla środowiska naturalnego.

Rosnące hałdy śmieci na wysypiskach to rosnący problem współczesnego świata. Śmieci zajmują spore obszary, a tereny wokół wysypisk wyłączane są z produkcji rolnej i innej działalności, a więc stają się bezużyteczne. Dzieje się tak dlatego, że śmieci mogą wydzielać się szkodliwe związki i toksyny, które wnikają w głąb gleby. Chemikalia mają zdolność akomodacji, a więc szkody przez nie wyrządzone mogą być widoczne dopiero po wielu latach. Poza tym rekultywacja terenów wokół wysypisk jest kosztownym przedsięwzięciem. Potrzeba ograniczenia powierzchni wysypisk staje się zatem priorytetem.

Działalność skupu surowców wtórnych

Odpady warto zatem segregować i oddawać do skupu surowców wtórnych, które zutylizują niebezpieczne związki zgodnie z przepisami oraz pozyskają cenne surowce niezbędne do produkcji nowych przedmiotów. Z makulatury oddanej na skup powstaje masa celulozowa, z której produkowany jest papier. Zaledwie 54 kilogramy makulatury może uratować jedno drzewo, a z jednej tony makulatury można wyprodukować aż 900 kg papieru.

Tworzywa sztuczne oddane na skup zostają poddane dokładnej selekcji i czyszczeniu, a następnie są rozdrabniane. Przetworzone tworzywa sztuczne pod postacią granulatu trafiają do zakładów produkcyjnych, które produkują elementy z plastiku oraz do firm odzieżowych – aby wyprodukować jeden nowy polar, potrzebne jest zaledwie 35 butelek PET.

Dlaczego recykling jest tak ważny dla środowiska naturalnego?