Na czym polega proces przetwarzania makulatury?

Recykling makulatury to wieloetapowy proces, w wyniku którego pozyskuje się włókna celulozowe stanowiące tańszą alternatywę dla włókien wytwarzanych z surowca pierwotnego. W praktyce oznacza to, że oddając makulaturę na skup, przyczyniamy się do ochrony kurczących się zasobów naturalnych oraz zmniejszamy stopień dewastacji środowiska naturalnego. W drodze recyklingu zużywa się mniej energii w porównaniu do produkcji papieru z włókien pierwotnych.

Makulatury nie można przetwarzać w nieskończoność – włókna mogą być przerabiane bez utraty jakości trzy lub czterokrotnie. Materiał, który trafia na skup makulatury, najpierw jest dokładnie sortowany i dzielony pod względem jakości surowca na kategorie A, B, C i D. Kolejny krok to oczyszczanie makulatury, prasowanie i nawijanie na bele. Następnie surowiec trafia do recyklingu.

Etapy recyklingu makulatury

Można wyróżnić 5 etapów recyklingu makulatury:

  • Rozwłóknianie – papier mieszany jest z gorącą wodą, co pozwala na wyodrębnienie włókien celulozowych.
  • Mechaniczne oczyszczanie i sortowanie – papierowa masa jest oczyszczana, a następnie frakcjonowana, czyli dzielona pod względem długości włókien.
  • Flotacja – proces ten przeprowadzany jest tylko wtedy, gdy konieczne jest nadanie papierowi białej barwy. Flotacja polega na rozdzieleniu drobnych cząstek stałych z wykorzystaniem techniki różnicującej zwilżalność składników. Odbarwiona masa jest myta i zagęszczana.
  • Bielenie – barwienie masy odbywa się przy użyciu substancji chemicznych lub ozonu i tlenu.
  • Odwadnianie – masa papierowa jest sortowana i odwadniana oraz zagęszczana w specjalnych prasach.

Na samym końcu przeprowadza się wyławianie włókien, co ma zapobiec stratom materiałowym. W wyniku recyklingu z jednej tony makulatury można otrzymać aż 900 kg papieru.

Na czym polega proces przetwarzania makulatury?